Enllanç a la vista d'edició de l'apartat Objectius genèrics

En aquest apartat es mostra informació fixa (no editable) que és l'agrupació dels camps: descripció, resultats de l'apenentatge i continguts.

També hi ha el camp objectius genèrics editable pel professor responsable.

Enllanç a la vista d'edició de l'apartat Sessions

En aquest apartat el professor responsable crea la programació de l'assignatura en sessions.

En aquest apartat també es poden veure:

  • La taula Percetatge segons la matèria del camp d'estudi mostra els percentatges dins dels quals han d'estar les assignatures d'una matèria. Una assignatura només pot pertànyer a una matèria.
  • La taula Percentatge d'acord amb la definició prevista per l'Escola, mostra els percentatges teòrics de l'assignatura previstos per l'Escola.
  • A la taula Percentatge segons la programació introduïda pel professor, apareixen les dades conforme s'han programant les sessions de l'assignatura.

Enllanç a la vista d'edició de l'apartat Continguts

En aquests apartat es mostren els continguts (Temari) de l'assignatura. Aquest continguts es generen automàticament a partir de la programació de les sessions que ha fet el professor a l'apartat sessions.

  • public/camps-guia-docent.txt
  • Darrera modificació: 2019/11/22 14:46
  • per javier.trueba