public:conceptes-varis-guies-docents

Aquesta és una revisió antiga del document


1 Crèdit ECTS = 25 hores

Als Graus hi ha assignatures anuals i quadrimestrals.

 • 1 curs anual de Grau són 30 setmanes.
 • 1 quadrimestre de Grau són 15 setmanes.
 • 1 curs anual de Grau són 60 crèdits ECTS.

Per cada crèdit ECTS es dediquen 25 hores repartides en hores de

 • Teoria (T) o Grup Gran (GG)
 • Problemes (P) o Grup Mitjà (GM)
 • Laboratori (L) o Grup Petit (GP)
 • Activitats Dirigides (AD) Avaluables
 • Aprenentatge Autònom (AA) de l'estudiant

Total hores per crèdit = T + P + L + AD + AA = 25 H/ECTS
Hores T + P + L = 10 H/ECTS
Hores Activitats dirigides avaluades (AD) = 1 H/ECTS

Hores Aprenentatge Autònom (AA) = 25 - T+P+L - AD = 14 H/ECTS

Per tant, a Grau la relació entre les hores T+P+L i les hores AA és 1,4 (per 1 hora presencial hi ha 1,4 d'aprenentatge autònom)


Total hores d'una assignatura = 25 h/ECTS * nombre crèdits ECTS
Hores T + P + L = 10 h/ECTS * nombre crèdits ECTS
Hores Activitats Dirigides (AD)= 1 h/ECTS * nombre crèdits ECTS

Hores Aprenentatge Autònom (AA) = 14 h/ECTS * nombre crèdits ECTS


Exemple d'una assignatura de 6 crèdits de grau:

Total hores = 25 * 6 = 150 hores
Hores T+P+L = 10 * 6 = 60 hores 
Hores AD = 1 * 6 = 6 hores 
Hores AA = 14 * 6 = 84 hores 

Als màsters les assignatures són quadrimestrals.

1 quadrimestre de Màster són 13 setmanes.

Total hores per crèdit = T + P + L + AD + AA = 25 H/ECTS

Tenint en compte que en una assigtura de Grau hi ha 10 hores de T+P+L per 15 setmanes, aleshores la proporció surt que per una assignatura obligatòria de màster són X hores de T+P+L per 13 setmanes, per tant X = 130/15 hores de T+P+L.

Hores T + P + L = 130/15 = 26/3 H/ECTS
Hores Activitats dirigides avaluades (AD) = 1 H/ECTS

Hores Aprenentatge Autònom (AA) = 25 - T+P+L - AD = 25 - 130/15 - 1 = 46/3 H/ECTS


Total hores d'una assignatura = 25 h/ECTS * nombre crèdits ECTS
Hores T + P + L = 26/3 h/ECTS * nombre crèdits ECTS
Hores Activitats Dirigides (AD)= 1 h/ECTS * nombre crèdits ECTS

Hores Aprenentatge Autònom (AA) = 46/3 h/ECTS * nombre crèdits ECTS


Exemple d'una assignatura de 7,5 crèdits de màster obligatoria:

Total hores = 25 * 7,5 = 187,5 hores
Hores T+P+L = 26/3 * 7,5 = 65 hores 
Hores AD = 1 * 7,5 = 7,5 hores 
Hores AA = 46/3 * 7,5 = 115 hores 

Als màsters les assignatures quadrimestrals optatives són de 5 crèdits.

1 quadrimestre de Màster són 13 setmanes.

A les assignatures optatives es fan 3 hores a la setmana de classe (T+P+L), per tant, 3 hores x 13 setmanes = 39 hores de T+P+L quadrimestrals.

Total hores assignatura de 5 crèdits = 25 h/ECTS * 5 ECTS = 125 hores

Si T + P + L de 5 crèdits són 39 hores aleshores les hores T + P + L per crèdit són 39 hores / 5 crèdits = 7,8 H/ECTS

Hores Activitats Dirigides (AD)= 1 h/ECTS * 5 ECTS = 5 hores

Si Aprenentatge Autònom (AA) de 5 crèdits són 125 hores - T+P+L - AD = 125 hores - 39 hores - 5 hores = 81 hores aleshores AA per crèdit són 25 - 39/5 - 1 = 16,2 H/ECTS


Per tant, per una Assignatura Optativa de Màster:

Total hores d'una assignatura = 25 h/ECTS * nombre crèdits ECTS
Hores T + P + L = 7,8 h/ECTS * nombre crèdits ECTS
Hores Activitats Dirigides (AD)= 1 h/ECTS * nombre crèdits ECTS

Hores Aprenentatge Autònom (AA) = 16,2 h/ECTS * nombre crèdits ECTS


Exemple d'una assignatura de 5 crèdits de màster optativa:

Total hores = 25 * 5 = 125 hores
Hores T+P+L = 7,8 * 5 = 39 hores 
Hores AD = 1 * 5 = 5 hores 
Hores AA = 16,2 * 5 = 81 hores 
 • public/conceptes-varis-guies-docents.1602835148.txt.gz
 • Darrera modificació: 2020/10/16 09:59
 • per angel.aguilera