public:entorn-treball:estacio-treball:configuracio-upcconnect

Configuració UPCconnect

Les noves línies de telefonia IP ofereixen un seguit de funcionalitats que podem configurar des del portal UPCconnect. Per accedir a UPCconnect ens haurem d'autenticar amb les credencials UPC.

Totes les línies digitals UPC disposen d'un contestador automàtic que salta als 5 tons sense contestar. Aquest contestador NO es pot desconnectar, i el missatge NO es pot canviar.

UPCconnect permet desviar les trucades entrants a qualsevol altre número UPC, o a diversos números, ja sigui simultàniament o seqüencialment. Aquest desviament pot ser immediat o un cop passats 5 tons sense contestar. També podem activar el desviament només per a trucades de determinats números.

Procediment:

 • Anar a UPCConnect > La meva línia > Configuració > Desviament programat
 • Activar el desviament de trucades mitjançant el botó Activa’ls
 • Triar si el desviament ha de ser immediat o en cas de no contestar (5 tons).
 • Configurar telèfon o telèfons als que cal desviar.
 • En cas que vulguem desviar a més d’un telèfon, triar si s’ha de desviar seqüencialment o a tots alhora.
 • Triar si el desviament s’aplicarà per a qualsevol trucada entrant, o només per a determinats números (si volem indicar un número extern cal posar un 0 al davant).

Exemple:

En el següent exemple de configuració, quan es rebi una trucada des del número mòbil extern 0660102030 el nostre telèfon sonarà fins a 5 tons. En cas de no contestar, saltarà al número 17065, i sonarà durant 5 tons. En cas de no contestar, saltarà al número 16505 on sonarà 5 tons. En cas de no contestar, saltarà al contestador del nostre número (la locució del contestador NO es pot canviar).

Si algun dels números on es fa el desviament té configurats altres desviaments, aquests últims tindran prioritat, i es trencarà la cadena de redireccions que hem programat.

UPCconnect permet definir un missatge de veu que s’emetra immediatament al rebre qualsevol trucada. Posteriorment al missatge, podrem triar entre desviar la trucada, deixar triar a l’usuari entre diferents opcions (números) o bé fer saltar el contestador. Es poden definir diferents escenaris i aplicar-los a diferents franjes horàries.

El primer que caldrà fer és gravar uns fitxers d’audio MP3 amb les diferents locucions:

 • Entrada.mp3 (obligatori) → Missatge de salutació inicial
 • Opcions.mp3 (opcional) → Missatge amb els diferents desviaments de trucada que l’usuari pot triar.
 • Espera.mp3 (opcional) → Missatge indicant a l’usuari que segueixi a l’espera mentre sona la música
 • Comiat.mp3 (opcions) → Missatge final indicant a l’usuari que la seva trucada no ha pogut ser atesa.

A continuació us mostrem alguns escenaris d'exemple:

Anirem a UPCconnect > Operadora automàtica > Configuració i crearem una configuració com la que mostrem a continuació:

* Per tal d'incorporar les locucions al sistema, el primer cop caldrà que triem «Gestionar locucions» > Nou Audio > Browse i seleccionar el fitxer MP3 corresponent. També caldrà posar títol a la locució dins de la casella Descripció.

Posteriorment, caldrà definir la franja horària en que aquest escenari estarà actiu. Cal tenir present que un cop es defineix un escenari, la línia telefònica deixa de funcionar de la forma habitual. Ja no es podran rebre trucades sense passar per la operadora automàtica. Cal definiar doncs tants escenaris com sigui necessari per tal de cobrir totes les franjes horàries.

El comportament de l'escenari descrit anteriorment serà el següent:

1. Quan es rep una trucada, primer es reprodueix la locució «entrada»

2. A continuació, la trucada es redirigeix a la línia definida com a «albert» mentre comença a sonar la múscia «Classical»

3. Cada 20 segons, es reprodueix la locució «espera», i tot seguit segueix la música «Classical»

4. Si al cap de 60 segons «albert» no ha contestat, es reprodueix la locució «comiat» i es redirigeix la trucada al número 1.70.65.

Anirem a UPCconnect > Operadora automàtica > Configuració i crearem una configuració com la que mostrem a continuació:

* Per tal d'incorporar les locucions al sistema, el primer cop caldrà que triem «Gestionar locucions» > Nou Audio > Browse i seleccionar el fitxer MP3 corresponent. També caldrà posar títol a la locució dins de la casella Descripció.

* A l'hora de definir el telèfon al que volem redirigir la trucada, per tal d'indicar que ens l'enviï a nosaltres mateixos, cal introduir el nostre nom d'usuari enlloc del nostre número de telèfon:

Posteriorment, caldrà definir la franja horària en que aquest escenari estarà actiu. Cal tenir present que un cop es defineix un escenari, la línia telefònica deixa de funcionar de la forma habitual. Ja no es podran rebre trucades sense passar per la operadora automàtica. Cal definir doncs tants escenaris com sigui necessari per tal de cobrir totes les franjes horàries.

El comportament de l'escenari descrit anteriorment serà el següent:

1. Quan es rep una trucada, primer es reprodueix la locució «entrada»

2. A continuació, la trucada es tramita mentre comença a sonar la múscia «Classical»

3. Cada 20 segons, es reprodueix la locució «espera», i tot seguit segueix la música «Classical»

4. Si al cap de 60 segons no hem contestat, es reprodueix la locució «comiat» i es redirigeix la trucada al número 1.70.65.

Aquest escenari no permet capturar la trucada ni redirigir-la.

Anirem a UPCconnect > Operadora automàtica > Configuració i crearem una configuració com la que mostrem a continuació:

1. Quan es rep una trucada, primer es reprodueix la locució “entrada”

2. A continuació, es reprodueix la locució «opcions» que explica a l'usuari quines opcions té

3. L'usuari pot triar parlar amb:

3.1. usdi prement 1

3.2. usire prement 2

3.3. Si l'usuari no tria cap opció, es repeteix per segon cop la locució «opcions». Si segueix sense triar cap opció, la trucada es desvia a «consergeria».

4. A continuació es redirigeix la trucada mentre sona la música Classical.

5. Cada 20 segons es reprodueix la locució «espera». L'usuari pot deixar un missatge a la bustia de veu indicada prement la tecla 1.

6. Passats 60 segons, si ningú ha contestat, es reprodueix la locució «comiat» i es deririgeix la trucada al número 1.70.65.

* A continuació veiem com es defineix un grup. En concret, el grup USIRE està format per tots els telèfons de la unitat. Quan l’usuari decideixi que vol parlar amb aquesta unitat, tots els telèfons sonaran alhora (paral·lel). En cas que salti el contestador, el missatge de veu s’enviarà a l’adreça bustia.usire.camins@upc.edu.

 • public/entorn-treball/estacio-treball/configuracio-upcconnect.txt
 • Darrera modificació: 2021/02/17 15:33
 • per jorge.ferrer.rodriguez