public:entorn-treball:estacio-treball:manual_de_connexio_remota

Accés remot a equips Windows de l'Àmbit Camins

Aquest manual detalla el procediment per tal d'accedir remotament a estacions de treball Windows que estiguin connectades a les xarxes de l'entorn Camins.

Per tal de poder-te connectar remotament hauràs de:

 1. Habilitar l'accés remot al teu equip Windows
 2. Conèixer l'adreça IP de l'equip
 3. En cas d'estar fora de la UPC configurar l'eina d'accés remot UPCLink a l'equip des del qual et connectaràs.

A més, caldrà que l'equip estigui en marxa i connectat a la xarxa. Els equips configurats amb el servei CaminsWS ja disposen d'una configuració per tal que l'equip no s'aturi passat un temps d'inactivitat.

Per habilitar l'accés remot al nostre equip haurem de seguir els següents passos:

 1. Anem al Panel de control / Tauler de control → Sistema y seguridad → Sistema. A l'esquerra hi apareix un menú, seleccionem la opció Configuración de acceso remoto.
  1. Activem la casella Permitir conexiones de Asistencia remota a este equipo.
  2. Activem la casella Permitir las conexiones remotas a este equipo.
  3. Activem la casella de sota Permitir solo las conexiones desde equipos que ejecuten Escritorio remoto con Autenticación a nivel de red (recomendado).
 2. Acceptem.

Un cop fet això, ja tindrem el nostre equip configurat per connectar-nos remotament.

Per tal de connectar-nos des de casa haurem de saber la IP de l'equip de la UPC, aquesta IP serà usualment del format 10.5.XXX.XXX. Farem el següent per tal d'esbrinar l'adreça IP del nostre equip:

 1. Anar a Panel de control → Redes e internet → Centro de redes y recursos compartidos.
 2. A la secció Ver las redes activas s'ha de fer click on fica Connexió d'àrea local o Ethernet.
 3. A la finestra que surt li donem al botó Detalles… i el número que surt al costat de Dirección IPv4 és la direcció IP de l'ordinador.

Si la connexió es farà des de fora de la xarxa UPC, s'ha de configurar l'accés remot mitjançant el servei UPCLink. Per instal·lar-ho haureu de seguir aquest manual.

Per connectar-nos des d'un equip amb sistema operatiu Windows només hem de fer el següent:

 1. Obrir l'aplicació Connexió a Escriptori Remot, que es troba instal·lada per defecte a tots els equips Windows.
 2. Se'ns obrirà la finestra que hi ha a continuació. Al camp Equip posem l'adreça IP de l'equip al qual ens volem connectar. Seguidament el programa demanarà les credencials que habitualment seran: dominicamins\nom.cognom (usuari de la UPC) i la contrasenya de la UPC.

També és possible connectar des de dispositius mòbils o altres sistemes operatius, fent servir eines compatibles amb el protocol d'escriptori remot i les dades que s'han indicat prèviament. A continuació hi ha un llistat de les aplicacions compatibles que es recomanen:

 • public/entorn-treball/estacio-treball/manual_de_connexio_remota.txt
 • Darrera modificació: 2021/02/17 15:30
 • per jorge.ferrer.rodriguez