public:informacio_util_teletreball

Action unknown: siteexport_addpage

Informació útil per a fer teletreball a l'àmbit de Camins

En aquest document es fa un recull de tota la informació útil per poder fer teletreball. La informació va destinada a PAS i PDI de l'àmbit de l'escola de Camins.

A la web dels Serveis TIC UPC també teniu informació d'utilitat per treballar en remot

A la web del Servei del Desenvolupament professional hi ha Informació sobre teletreball:

  • Guia de bones pràctiques en el teletreball
  • Prevenció de riscos laborals en el teletreball

La connexió VPN-UPClink permet connectar-se a la xarxa de la UPC de forma segura i ens dóna accés a alguns serveis interns.

Aquí hi ha informació sobre com connectar-se a UPCLink

La connexió VPN amb UPCLink és imprescindible per poder utilitzar els següents serveis:

En cas de problemes amb el servei UPClink cal adreçar-se a ATIC - Atenció a l'usuari

Per poder fer i rebre trucades amb nostre telèfon laboral, ens podem connectar al nostre telèfon IP a través del servei UPCconnect que ens ofereix UPCnet. En el següent manual hi ha informació de com configurar el nostre SoftPhone

Cal tenir en compte que l'usuari de UPCconnect no té la mateixa contrassenya que la resta de serveis UPC.

En cas de problemes amb el servei cal adreçar-se a ATIC - Atenció a l'usuari

Aquest servei només està disponible per al personal de la UTGAC.

Per accedir a aquest servei cal establir prèviament una connexió VPN amb UPC-Link.

En primer lloc cal connectar-se a la web del TESLA

En el següent manual hi ha informació de com utilitzar TESLA.

En cas de problemes amb el servei cal adreçar-se a Serveis TIC de la UTGAC

Per accedir a aquest servei cal establir prèviament una connexió VPN amb UPC-Link.

Per obrir una sessió d'escriptori remot al nostre ordinador de la feina hem de seguir les intruccions del manual Accés remot a equips Windows.

En cas de problemes amb el servei cal adreçar-se a Serveis TIC de la UTGAC

Per accedir a aquest servei cal establir prèviament una connexió VPN amb UPC-Link.

El servei CaminsFiles ens permet accedir a les nostres carpetes en xarxa, habitualment ubicades a la P:\, M:\ i N:\.

Aquests són els manuals per accedir al servei des dels diferents sistemes operatius:

Aquestes són les FAQs del servei

En cas de problemes amb el servei cal adreçar-se a Serveis TIC de la UTGAC

ALTERNATIVA: En cas de no poder/voler montar les carpetes al nostre ordinador, també es pot accedir via web als fitxers (sense connexió VPN) a través del servei CaminsFILES web.

El servei CaminsDRIVE és un servei d'emmagatzemament privat en el núvol amb la possibilitat de sincronització de les dades amb el nostre ordinador.

Es pot accedir al servei CaminsDRIVE de les següents formes:

  • A través d'un navegador, connectant a l'adreça https://drive.caminstech.upc.edu
  • Amb una aplicació d'escriptori que es diu Nextcloud, disponible per Windows, Mac i Linux. Es pot descarregar de la web de nextcloud (install clients).
  • Amb una app mobil que es diu Nextcloud disponible tan a Apple Store com a Google Play
  • A través d'una aplicació de transferència de fitxers compatible amb WebDAV, com s'indica en aquest Manual.

Aquestes són les FAQs del servei

En cas de problemes amb el servei cal adreçar-se a Serveis TIC de la UTGAC

Per fer reunions online utilitzarem l'eina Google meet. En aquest manual s'explica com Crear una videoconferència per treball en equip

  • public/informacio_util_teletreball.txt
  • Darrera modificació: 2021/09/20 13:45
  • per david.ortin