public:manual_acceso_caminsfiles_linux

Revisions anteriors

Heus ací les revisions anteriors del document actual. Per restaurar una revisió anterior, seleccioneu-la de la llista, feu clic en Edita aquesta pàgina i deseu-la.

  • 2022/09/20 12:03 public:manual_acceso_caminsfiles_linux – ↷ Page moved from public:manual_acceso_caminsfiles_linux to private:manual_acceso_caminsfiles_linux david.ortin -6.2 KB (actual)
  • 2019/10/25 13:28 Mostra diferències amb la versió actual public:manual_acceso_caminsfiles_linux – creat - edició externa 127.0.0.1 +6.2 KB