public:manual_acceso_caminsfiles_linux

Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Ambdós costats versió prèvia Revisió prèvia
public:manual_acceso_caminsfiles_linux [2019/05/21 14:00]
roger.ferre
public:manual_acceso_caminsfiles_linux [2019/10/25 13:28] (actual)
albert.marques afegides opcions de punt de muntatge més usables
Línia 21: Línia 21:
 <code> <code>
 # mkdir /mnt/UnitatPersonal #no necesario si el directorio ya existe previamente # mkdir /mnt/UnitatPersonal #no necesario si el directorio ya existe previamente
-# mount.cifs //caminsfilesusr.upc.edu/nombre.apellido$ /mnt/UnitatPersonal -o username=nombre.apellido+# mount.cifs //caminsfilesusr.upc.edu/nombre.apellido$ /mnt/UnitatPersonal -o username=nombre.apellido,uid=1000,gid=1000,rw,nounix,iocharset=utf8,file_mode=0777,dir_mode=0777
 </code> </code>
  
Línia 43: Línia 43:
 <code> <code>
 # mkdir /mnt/Debriscatch #no necesario si el directorio ya exsite previamente # mkdir /mnt/Debriscatch #no necesario si el directorio ya exsite previamente
-# mount.cifs //caminsfilesgrp.upc.edu/r-share-etcg-debriscatch$ /mnt/Debriscatch -o username=nombre.apellido+# mount.cifs //caminsfilesgrp.upc.edu/r-share-etcg-debriscatch$ /mnt/Debriscatch -o username=nombre.apellido,uid=1000,gid=1000,rw,nounix,iocharset=utf8,file_mode=0777,dir_mode=0777
 </code> </code>
  
Línia 50: Línia 50:
 <code> <code>
 # mkdir /mnt/Formigo-Analisi #no necesario si el directorio ya exsite previamente # mkdir /mnt/Formigo-Analisi #no necesario si el directorio ya exsite previamente
-# mount.cifs //caminsfilesgrp.upc.edu/r-share-temc-formigo-analisi$ /mnt/Formigo-Analisi -o username=nombre.apellido+# mount.cifs //caminsfilesgrp.upc.edu/r-share-temc-formigo-analisi$ /mnt/Formigo-Analisi -o username=nombre.apellido,uid=1000,gid=1000,rw,nounix,iocharset=utf8,file_mode=0777,dir_mode=0777
 </code> </code>
  
Línia 57: Línia 57:
 <code> <code>
 # mkdir /mnt/USDI #no necesario si el directorio ya exsite previamente # mkdir /mnt/USDI #no necesario si el directorio ya exsite previamente
-# mount.cifs //caminsfilesgrp.upc.edu/r-share-utgac-usdi$ /mnt/USDI -o username=nombre.apellido+# mount.cifs //caminsfilesgrp.upc.edu/r-share-utgac-usdi$ /mnt/USDI -o username=nombre.apellido,uid=1000,gid=1000,rw,nounix,iocharset=utf8,file_mode=0777,dir_mode=0777
 </code> </code>
  
Línia 64: Línia 64:
 <code> <code>
 # mkdir /mnt/UTGAC-CompresTIC #no necesario si el directorio ya exsite previamente # mkdir /mnt/UTGAC-CompresTIC #no necesario si el directorio ya exsite previamente
-# mount.cifs //caminsfilesgrp.upc.edu/r-share-utgac-comprestic$ /mnt/UTGAC-CompresTIC -o username=nombre.apellido+# mount.cifs //caminsfilesgrp.upc.edu/r-share-utgac-comprestic$ /mnt/UTGAC-CompresTIC -o username=nombre.apellido,uid=1000,gid=1000,rw,nounix,iocharset=utf8,file_mode=0777,dir_mode=0777
 </code> </code>
  
Línia 76: Línia 76:
 <code> <code>
 # mkdir /mnt/UTGAC-Temporal #no necesario si el directorio ya exsite previamente # mkdir /mnt/UTGAC-Temporal #no necesario si el directorio ya exsite previamente
-# mount.cifs //caminsfilesgrp.upc.edu/UTGAC-Temporal$ /mnt/UTGAC-CompresTIC -o username=nombre.apellido+# mount.cifs //caminsfilesgrp.upc.edu/UTGAC-Temporal$ /mnt/UTGAC-CompresTIC -o username=nombre.apellido,uid=1000,gid=1000,rw,nounix,iocharset=utf8,file_mode=0777,dir_mode=0777
 </code> </code>
  
Línia 83: Línia 83:
 <code> <code>
 # mkdir /mnt/ETCG-Temporal #no necesario si el directorio ya exsite previamente # mkdir /mnt/ETCG-Temporal #no necesario si el directorio ya exsite previamente
-# mount.cifs //caminsfilesgrp.upc.edu/ETCG-Temporal$ /mnt/UTGAC-CompresTIC -o username=albert.marques+# mount.cifs //caminsfilesgrp.upc.edu/ETCG-Temporal$ /mnt/UTGAC-CompresTIC -o username=albert.marques,uid=1000,gid=1000,rw,nounix,iocharset=utf8,file_mode=0777,dir_mode=0777
 </code> </code>
  
  • public/manual_acceso_caminsfiles_linux.1558440041.txt.gz
  • Darrera modificació: 2019/05/21 14:00
  • per roger.ferre