public:plaxis-deca

Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Ambdós costats versió prèvia Revisió prèvia
Ultima revisióAmbdós costats nova versio
public:plaxis-deca [2020/09/25 09:03] albert.marquespublic:plaxis-deca [2020/09/25 09:04] – [Instalación de Plaxis conectado al servicio de licencias de Camins] albert.marques
Línia 1: Línia 1:
 ====== Instalación de Plaxis conectado al servicio de licencias de Camins ====== ====== Instalación de Plaxis conectado al servicio de licencias de Camins ======
  
-<WRAP center round info 60%>+<WRAP center round warning 60%>
 **Atención:** Éste documento deja de ser válido para las nuevas versiones de Plaxis 2D y 3D a partir de Octubre de 2020 **Atención:** Éste documento deja de ser válido para las nuevas versiones de Plaxis 2D y 3D a partir de Octubre de 2020
 </WRAP> </WRAP>