public:portalcamins:estats_guia_docent

USIRE: Inici del procés de guies OCW pel curs següent (mes de abril/maig), cal crear les guies noves per totes les assignatures des de Portal → Manteniment Guia Docent (es còpia la guia sencera inclosos els materials i també els professors del curs anterior, tant el responsable com els professors que imparteixen l'assignatura)

Per crear una nova guia docent des de l'opció Manteniment guia docent del portal, primer escollir l'assignatura de la qual volem crear la nova guia docent. Un cop seleccionada l'assignatura veurem les guies que té i podrem crear una nova prement el botó Crear una nova guia. Aquest botó ens porta a la següent pantalla:

La nova guia docent la podem crear en blanc (guia en blanc) o crear la guia important els continguts d'una guia d'un curs anterior (clonació). Generalment si una assignatura ja té alguna guia d'un curs anterior s'utilitza el mètode de clonació per aprofitar els continguts de la guia del curs anterior i només s'utilitza el mètode de guia en blanc quan vulguem crear la primera guia docent d'una assignatura per primera vegada.

USIRE: Si cal canviar algún professor* es poden editar des de Portal → Gestió del professorat i després s'han d'exportar a Prisma amb el fitxer de càrrega (Link apartat).

(*) Per al canvi dels professors responsables hi ha que fer una sol·licitud que ha d'aprovar-la la USDI.

USIRE: Una vegada que ja existeix la guia, cal donar drets d'edició als professors responsables del Pla d'Estudis que correspongui, per això cal anar a Portal → Paràmetres de la Guia Docent i definir les dates durant les que s'hagin d'editar les guies. Un cop el període d'edició està obert l'USIRE pot avisar via mail als professors responsables perquè comencin a editar les guies.

Una guia només pot ser editada pels seus professors responsables i alguns usuaris amb privilegis especials dins del portal com els caps d'estudis i els gestors.

Quan la guia ha estat acabada d'editar pel professor i aquest considera que els continguts dels diferents apartats és l'adequat aquest pot passar a enviar la guia prement el botó Envia la guia.

Si al enviar la guia aquesta compleix amb tots els requisits obligatoris que s'exigeixen passa a l'estat de ENVIADA. En cas contrari es mostra al professor els requisits que encara no cumpleix i se li demana que els arregli.

Caps d'Estudis: Un cop enviades les guies han de ser validades pels caps d'estudis. Cada grau o màster té el seu cap d'estudis. Per validar les guies docents un cap d'estudis ha d'anar a l'opció Portal → Estat de les guies i seleccionar el pla d'estudis del qual és responsable.

Dins d'aquesta pantalla el cap d'estudis veu totes les assignatures del seu grau o màster i pot passar a VALIDAR individualment totes aquelles guies que li semblin oportunes. Pot validar aquelles que hagin estat ENVIADES i per tant compleixin amb els requisits obligatoris i també les que encara no hagin estat enviades, i per tant poden no complir aquests requisits. Queda sota criteri del Cap d'estudis el validar-la o no. Si una guia no compleix tots els requisits obligatoris es mostra al costat del seu nom un botó amb un signe d'exclamació. En prémer aquest botó es mostren en una finestra tots els requisits que encara no compleix la guia.

*Des de l'USIRE també poden validar les guies docents de forma excepcional.

Quan es valida una Guia Docent la USIRE rep un avís via mail de quina assignatura ha estat validada perquè pugui fer-la pública quan sigui el moment.

USIRE: Quan una guia està validada des de la USIRE ja es pot passar a l'estat de pública, aleshores ja serà visible des del Camins OpenCourseWare.

USIRE: Quan les guies estan vigents i durant el curs cal revisar si la definició de les assignatures (Punts, Hores i Organització Quadrimestral o Anual) és la mateixa que la que hi ha a Prisma des de l'apartat Portal → Consistència dades guies (a Prisma només hi ha una definició d'assignatures, no es guarda per curs, al Portal es guarda per cada curs la definició de cada guia).

USIRE⇒CAMINSTECH: Si hi ha algún canvi en la definició de l'assignatura cal posar un tiquet https://gn6.upc.edu/camins per modificar les dades al Portal/OCW.

NOTA: Cambiar USGM por USIRE en el diagrama anterior.

Si una guia no passa per l'estat ENVIADA i passa directament de l'estat CREADA a l'estat VALIDADA pot ser que el seu contingut no compleixi tots els requisits obligatoris. Aquest salt només pot fer-ho el Cap d'Estudis i la USIRE.

D'aquest fet el portal els avisa de dues maneres: Al costat del nom de l'assignatura, amb un botó amb un signe d'exclamació que si es prem ens mostra que requisits que encara no es compleixen i en el moment que premem el botó de Validar.

  • public/portalcamins/estats_guia_docent.txt
  • Darrera modificació: 2021/02/23 16:24
  • per jorge.ferrer.rodriguez