public:portalcamins:gestio_professorat_portal_camins_versio_admin

Gestió del professorat

L'apartat Gestió del professorat del Portal de Camins permet al professor responsable assignar els professors que fan la docència als grups de l'assignatura i fer la repartició dels punts entre els professors de l'assignatura.

Aquest apartat el poden veure els professors responsables d'alguna assignatura i personal amb permisos de gestió (persones de la UGEGM).

Depenen de si l'usuari és un professor responsable d'assignatura o un usuari gestor, l'usuari podrà tenir més o menys funcionalitats a la seva disposició. Per aquest motiu hem dividit aquesta informació en dos documents. Un per als usuaris que siguin professors responsables Manual per a professors responsables d'assignatures i un altre pels usuaris gestors que és aquest que esteu llegint.

IMPORTANT: Als usuaris amb permisos especials (personal de la UGEGM) a partir d'aquest moment les anomenaren usuaris gestors.

Quan un usuari gestor entra en l'apartat Gestió del professorat pot veure una pantalla semblant a aquesta:

Els usuaris gestors poden veure i gestionar totes les assignaturas.

A més de les operacions que podrien fer els professors responsables en aquesta pantalla l'usuari gestor té un fila de botons que li donen accés a altres funcionalitats.

  • [Gestió cursos editables]: gestió del llistat de cursos que són accessibles i editables per a la gestió del professorat.
  • [Logs professorat]: logs de canvis demanats del professorat.
  • [Grups orfes]: grups amb estudiants que encara no tenen professor assignat.
  • [Dif. OCW vs Prisma]: diferències de professors entre el Portal Camin i entre PRISMA.
  • [Responsable]: per veure de quines assignatures és responsable un professor.

En aquesta pantalla els usuaris gestors poden afegir o treure professors a l'assignatura i especificar si són responsables o no. Un professor responsable pot ser o no responsable d'anglès. Un responsable d'anglès sempre tindrà també marcada la columna de responsable.

Per indicar que un professor és responsable d'anglès primer hem d'indicar que és responsable i és després quan apareix la possibilitat d'especificar que ho sigui d'anglès.

Nota: les columnes dels grups o dels punts hi ha períodes que no apareixen a la pantalla perquè encara no estan definits.

  • public/portalcamins/gestio_professorat_portal_camins_versio_admin.txt
  • Darrera modificació: 2021/02/23 16:22
  • per jorge.ferrer.rodriguez