public:portalcamins:pat-manual-tutor

Pla d'Acció Tutorial (PAT). Manual del tutor

Aquest manual descriu les funcionalitats de suport al Pla d'Acció Tutorial (PAT) implementades al PortalCamins.

Dins el PortalCamins (https://portal.camins.upc.edu/), i un cop autenticats, si sou tutor o tutora d'algun grup de Tutoria en l'actual convocatòria del Pla d'Acció Tutorial, dins la secció Suport a la docència us apareixerà l'apartat Tutories.

La opció Grups de tutoria mostra els grups de tutoria que teniu assignats en la convocatòria actual de les PAT, agrupats per titulació. Per cada grup s'indica també el nombre d'alumnes assignats a aquell grup. Per exemple:

Donat un grup qualsevol, podeu clicar a la icona de la carpeta per accedir a la vista de detalls del grup.

En aquesta vista es poden veure les següents dades del grup:

 • Número del grup
 • Tutor
 • Titulació
 • Llistat detalls de cada alumne del grup

Per cada alumne, s'ofereixen les següents dades i funcionalitats:

 • Cognoms i nom
 • Foto (si està disponible)
 • Adreces de correu-e (UPC i personal)
 • Enllaç a l'expedient o expedients acadèmics de l'estudiant a la UPC (Format PDF).
 • Botó Dades inicials: informació acadèmica anterior als estudis a l'Escola.
 • Botó Comunicacions: informació de les diverses notificacions de reunió de seguiment enviades a l'alumne des d'aquesta eina.
 • Botó Nova reunió, per convocar a l'alumne a una nova reunió de seguiment.

Mitjançant l'enllaç Dades Inicials es pot accedir a les dades acadèmiques anteriors als estudis a l'Escola. Si les dades encara no s'han introduït, el botó mostrarà un signe d'admiració:

Prement el botó s'accedeix al formulari per introduïr o consultar les dades:

Per cada estudiant tutoritzat apareix un llistat amb les reunions de seguiment realitzades.

En qualsevol moment es pot afegir una nova reunió de seguiment clicant al botó Nova reunió. Es mostrarà el formulari d'introducció de dades de reunió. En aquest formulari s'han de recollir les dades de l'entrevista realitzada durant la reunió de seguiment.

La opció Comunicacions facilita la tasca de convocar als estudiants a les reunions de seguiment Botó d'accés a l'apartat de comunicacions

Aquesta funcionalitat permet enviar avisos de reunió als estudiants tutoritzats. Cal tenir en compte que el missatge rebut per l'estudiant tindrà com a remitent l'adreça de correu del professor que consti a la base de dades de personal de la UPC.

Formulari de comunicacions amb l'estudiant

A la part superior d'aquesta vista es mostra un històric de les convocatòries de reunió enviades a l'estudiant des d'aquest apartat.

A la part inferior de la vista es troba el formulari que permet enviar una nova convocatòria. Aquest formulari envia un missatge de correu-e a les diferents adreces de correu que consten com adreça del estudiant. El contingut del missatge és decisió del professor. En qualsevol cas, per tal de facilitar l'ús, mitjançant el botó Missatge plantilla s'afegirà un text predefinit que es podrà modificar segons es consideri necessari.

 • public/portalcamins/pat-manual-tutor.txt
 • Darrera modificació: 2021/02/23 16:26
 • per jorge.ferrer.rodriguez