public:reprocanon

Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Ambdós costats versió prèvia Revisió prèvia
Següent revisió
Revisió prèvia
Ultima revisióAmbdós costats nova versio
public:reprocanon [2018/04/25 14:35] – [Instal·lació i utilització de la impressora reproCanon] albert.marquespublic:reprocanon [2022/03/28 16:28] – [Estacions de treball Windows no connectades al servei CaminsFiles, instal·lació automatitzada] albert.marques
Línia 1: Línia 1:
-====== Instal·lació i utilització de la impressora reproCanon ======+====== Instal·lació de la impressora reproCanon ======
  
-La [[https://www.upc.edu/patrimoni/ca/concessions-i-serveis-externs/equips-multifuncio|UPC ha adjudicat els serveis de reprografia del Campus Nord a l'empresa Canon]], que ha desplegat equips làser multifunció pels edificis del Campus. Aquests equips permeten fotocopiar, escanejar i imprimir documents, tant en color com el blanc i negre, en mides de fromat A4 i A3. En [[https://utgac.upc.edu/ca/procediments-habituals/reprografia|aquest enllaç de la web de la UTGAC]] està tot la informació operativa del servei.+La [[https://www.upc.edu/patrimoni/ca/concessions-i-serveis-externs/equips-multifuncio|UPC ha adjudicat els serveis de reprografia del Campus Nord a l'empresa Canon]], que ha desplegat equips làser multifunció pels edificis del Campus. Aquests equips permeten fotocopiar, escanejar i imprimir documents, tant en color com el blanc i negre, en mides de format A4 i A3. En [[https://utgac.upc.edu/ca/procediments-habituals/reprografia|aquest enllaç de la web de la UTGAC]] està tota la informació operativa del servei.
  
-Aquest document descriu el **procediment per a poder connectar les estacions de treball de l'àmbit Camins al servei de reprografia de Canon** per tal de poder enviar a imprimir documents+Aquest document descriu el **procediment per a poder connectar les estacions de treball de l'àmbit Camins al servei de reprografia de Canon** per tal de poder enviar documents a imprimir . 
  
-A continuació s'adjunta el manual d'usuari el·laborat per Canon, on s'explica com fer servir les màquines que presten el servei, recollir documents impresos, escanejar documents i fer fotocòpies:+A continuació s'adjunta el manual d'usuari elaborat per Canon, on s'explica com fer servir les màquines que presten el servei, recollir documents impresos, escanejar documents i fer fotocòpies:
  
 [[https://wiki.caminstech.upc.edu/lib/exe/fetch.php?media=public:upc_guia_rapida_iradv_c33xx_v1_20160128_papel.pdf|Guia ràpida d'utilització de les màquines del servei reproCanon UPC]] [[https://wiki.caminstech.upc.edu/lib/exe/fetch.php?media=public:upc_guia_rapida_iradv_c33xx_v1_20160128_papel.pdf|Guia ràpida d'utilització de les màquines del servei reproCanon UPC]]
  
 +[[https://www.canon.es/support/products/imagerunner/imagerunner-advance-c3320.html?type=drivers&language=es&os=windows%2010%20(64-bit)|Web drivers canon.]]
 +
 +[[https://guiadecompres.upc.edu/ca/shared/equips-multifuncio.-sistema-de-reproduccio-de-documents/upc_protocol-desplegament-v4_0.pdf|Manual oficial de desplegament de reproCanon]]
 ==== Descripció tècnica del servei ==== ==== Descripció tècnica del servei ====
  
Línia 20: Línia 23:
   * **Nom de la cua d'impressió:** //\\otis.repro-canon.upc.edu\repro-canon// (nomenclatura UNC)   * **Nom de la cua d'impressió:** //\\otis.repro-canon.upc.edu\repro-canon// (nomenclatura UNC)
   * **Nom d'usuari d'accés a la cua:** el nom d'usuari de la intranet de la UPC, generalment //nom.cognom// (coincidint amb la part del correu electrònic de la UPC que hi ha davant de @upc.edu).   * **Nom d'usuari d'accés a la cua:** el nom d'usuari de la intranet de la UPC, generalment //nom.cognom// (coincidint amb la part del correu electrònic de la UPC que hi ha davant de @upc.edu).
-  * **Contrasenya d'accés a la cua:** //reprografia//. És la mateixa contrasenya per tothom, ja que la cua no valida les credencials, cosa que si es fa en el moment de recollir el treball.+  * **Contrasenya d'accés a la cua:** //reprografia//. És la mateixa contrasenya per tothom, ja que la cua no valida les credencials, cosa que si es fa en el moment de recollir el treball.
  
 A continuació es detallen els procediments a seguir per tal de configurar aquest sistema a les estacions de treball de l'àmbit Camins. A continuació es detallen els procediments a seguir per tal de configurar aquest sistema a les estacions de treball de l'àmbit Camins.
Línia 37: Línia 40:
 Els usuaris d'estacions de treball que no estiguin connectades al servei CaminsFiles hauran de configurar la cua repro-canon al seu sistema. Per fer això hem desenvolupat un petit programa que realitza tota la configuració, demanant a l'usuari el seu nom d'usuari de la UPC (habitualment nom.cognom). Aquest programa és compatible amb sistemes Windows 7 i superiors. Els usuaris d'estacions de treball que no estiguin connectades al servei CaminsFiles hauran de configurar la cua repro-canon al seu sistema. Per fer això hem desenvolupat un petit programa que realitza tota la configuració, demanant a l'usuari el seu nom d'usuari de la UPC (habitualment nom.cognom). Aquest programa és compatible amb sistemes Windows 7 i superiors.
  
-Aquest programa és un fitxer .BAT que s'ha de descarregar [[http://caminstech.upc.edu/public/install-reproCanon.bat|des d'aqui]] i executar. En obrir-lo apareixerà una finestra on demanarà el nom d'usuari de UPC (la part del correu UPC davant de @upc.edu, habitualment //nom.cognom//):+Aquest programa és un fitxer .PS1 que s'ha de descarregar [[https://caminstech.upc.edu/public/install-reproCanon.ps1|des d'aqui]] i executar. En obrir-lo apareixerà una finestra on demanarà el nom d'usuari de UPC (la part del correu UPC davant de @upc.edu, habitualment //nom.cognom//):
  
 {{ :public:2018-04-25_13_11_45-provesmdt01_-_vmware_workstation.png?nolink |}} {{ :public:2018-04-25_13_11_45-provesmdt01_-_vmware_workstation.png?nolink |}}
Línia 49: Línia 52:
 ==== Estacions de treball Windows no connectades al servei CaminsFiles, instal·lació manual ==== ==== Estacions de treball Windows no connectades al servei CaminsFiles, instal·lació manual ====
  
-Es pot configurar manualment la cua reproCanon a estacions Windows. Aquest procediment és alternatiu a l'automatitzat, i està indicat per si per algun motiu la instal·lació automatitzada (tant al CaminsWS com mitjançant el programa de configuració automàtica) falla, o si l'usuari perfereix configurar manualment el seu sistema.+Es pot configurar manualment la cua reproCanon a estacions Windows. Aquest procediment és alternatiu a l'automatitzat, i està indicat per si per algun motiu la instal·lació automatitzada (tant al CaminsFiles com mitjançant el programa de configuració automàtica) falla, o si l'usuari perfereix configurar manualment el seu sistema.
  
 El primer pas es guardar al sistema una credencial que permeti accedir al servidor on està la cua d'impressió. Per això, caldrà anar a l'administrador de credencials de Windows (amb l'eina de cerca, buscant //Credential Manager// o a //Control Panel// - //User Accounts// - //Credential Manager//): El primer pas es guardar al sistema una credencial que permeti accedir al servidor on està la cua d'impressió. Per això, caldrà anar a l'administrador de credencials de Windows (amb l'eina de cerca, buscant //Credential Manager// o a //Control Panel// - //User Accounts// - //Credential Manager//):
Línia 57: Línia 60:
 Allà crearem una nova credencial de Windows, fent servir //reprografia// com a contrasenya i l'usuari UPC com a nom d'usuari: Allà crearem una nova credencial de Windows, fent servir //reprografia// com a contrasenya i l'usuari UPC com a nom d'usuari:
  
-{{ :public:2018-04-25_13_41_31-provesmdt01_-_vmware_workstation.png?nolink |}}+{{ :public:2018-12-21_12_13.png?nolink |}}
  
 Un cop creada la credencial, establirem la connexió amb la cua, executant (botó dret a sobre de la icona de windows i seleccionant //Run//): Un cop creada la credencial, establirem la connexió amb la cua, executant (botó dret a sobre de la icona de windows i seleccionant //Run//):
  
-    \\otis.repro-canon.upc.edu\repro-canon+  \\otis.repro-canon.upc.edu\repro-canon
  
 Com es pot veure a la imatge: Com es pot veure a la imatge:
Línia 75: Línia 78:
 Així doncs, el procediment per instal·lar la cua d'impressió a macOS s'ha de fer seguint el manual que ens ofereix Canon, i que haurà de renovar el el moment que faci canvis en els controladors del servidor. El manual el podeu trobar en el següent enllaç: Així doncs, el procediment per instal·lar la cua d'impressió a macOS s'ha de fer seguint el manual que ens ofereix Canon, i que haurà de renovar el el moment que faci canvis en els controladors del servidor. El manual el podeu trobar en el següent enllaç:
  
-{{ :public:upc_connexio_des_de_mac_v1.0_20160302.pdf |Connexió a la repro-Canon des de macOS}}+[[https://wiki.caminstech.upc.edu/lib/exe/fetch.php?media=public:upc_connexio_des_de_mac_v1.0_20160302.pdf|Connexió a la repro-Canon des de macOS]] 
 + 
 +{{ :public:repro-canon-macos_catalina.zip |Drivers MacOs catalina}}
 + 
 + 
 ==== Estacions de treball Linux ==== ==== Estacions de treball Linux ====
  
 A diferència de les estacions de treball Windows, on el servidor proporciona el controlador d'impressió als clients, en Linux i macOS cal definir específicament el controlador per poder enviar documents a la cua. A diferència de les estacions de treball Windows, on el servidor proporciona el controlador d'impressió als clients, en Linux i macOS cal definir específicament el controlador per poder enviar documents a la cua.
  
-Així doncs, el procediment per instal·lar la cua d'impressió a Linux s'ha de fer seguint el manual que ens ofereix Canon, i que haurà de renovar el el moment que faci canvis en els controladors del servidor. El manual el podeu trobar en el següent enllaç:+Així doncs, el procediment per instal·lar la cua d'impressió a Linux s'ha de fer seguint el manual que ens ofereix Canon, i que haurà de renovar el moment que faci canvis en els controladors del servidor. El manual el podeu trobar en el següent enllaç:
  
-{{ :public:upc_connexio_des_de_linux_v1.0_20160302.pdf |Connexió a la repro-Canon des de Linux}}+[[https://wiki.caminstech.upc.edu/lib/exe/fetch.php?media=public:upc_connexio_des_de_linux_v1.0_20160302.pdf|Connexió a la repro-Canon des de Linux]]