public:reprocanon

Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Ambdós costats versió prèvia Revisió prèvia
Següent revisió
Revisió prèvia
public:reprocanon [2020/02/24 12:04] – [Instal·lació de la impressora reproCanon] eduard.orozcopublic:reprocanon [2022/03/30 13:57] (actual) – suprimit albert.marques
Línia 1: Línia 1:
-====== Instal·lació de la impressora reproCanon ====== 
  
-La [[https://www.upc.edu/patrimoni/ca/concessions-i-serveis-externs/equips-multifuncio|UPC ha adjudicat els serveis de reprografia del Campus Nord a l'empresa Canon]], que ha desplegat equips làser multifunció pels edificis del Campus. Aquests equips permeten fotocopiar, escanejar i imprimir documents, tant en color com el blanc i negre, en mides de format A4 i A3. En [[https://utgac.upc.edu/ca/procediments-habituals/reprografia|aquest enllaç de la web de la UTGAC]] està tota la informació operativa del servei. 
- 
-Aquest document descriu el **procediment per a poder connectar les estacions de treball de l'àmbit Camins al servei de reprografia de Canon** per tal de poder enviar documents a imprimir .  
- 
-A continuació s'adjunta el manual d'usuari elaborat per Canon, on s'explica com fer servir les màquines que presten el servei, recollir documents impresos, escanejar documents i fer fotocòpies: 
- 
-[[https://wiki.caminstech.upc.edu/lib/exe/fetch.php?media=public:upc_guia_rapida_iradv_c33xx_v1_20160128_papel.pdf|Guia ràpida d'utilització de les màquines del servei reproCanon UPC]] 
- 
-[[https://www.canon.es/support/products/imagerunner/imagerunner-advance-c3320.html?type=drivers&language=es&os=windows%2010%20(64-bit)|Web drivers canon.]] 
-==== Descripció tècnica del servei ==== 
- 
-Quant al servei de impressió, Canon ha implementat un servei de cua única global per a totes les seves màquines del Campus de manera que qualsevol usuari del servei pot enviar un document a la cua. Aquest document s'emmagatzema i només s'imprimimeix en el moment que l'usuari s'autentica en alguna de les màquines i selecciona imprimir el treball de la cua. Els documents de la cua no impressos en 24 hores, s'eliminen automàticament.  
- 
-Així doncs, si una màquina està inaccessible o fora de servei, es pot anar a recollir el document a qualsevol altra màquina Canon del campus. 
- 
-Aquesta cua d'impressió està implementada de la següent manera: 
-  * **Protocol d'accés:** recurs compartit a travès de SMB (compatible amb Windows, macOS i Linux) 
-  * **Servidor de impressió:** //otis.repro-canon.upc.edu//, accessible des de les [[https://serveistic.upc.edu/ca/troncal/el-servei/normativa|xarxes de cable de la UPC]], la [[https://serveistic.upc.edu/ca/wifiupc|xarxa Eduroam de la UPC]] i el [[https://serveistic.upc.edu/ca/upclink|servei d'accés remot UPCLink]]. 
-  * **Nom de la cua d'impressió:** //\\otis.repro-canon.upc.edu\repro-canon// (nomenclatura UNC) 
-  * **Nom d'usuari d'accés a la cua:** el nom d'usuari de la intranet de la UPC, generalment //nom.cognom// (coincidint amb la part del correu electrònic de la UPC que hi ha davant de @upc.edu). 
-  * **Contrasenya d'accés a la cua:** //reprografia//. És la mateixa contrasenya per a tothom, ja que la cua no valida les credencials, cosa que si es fa en el moment de recollir el treball. 
- 
-A continuació es detallen els procediments a seguir per tal de configurar aquest sistema a les estacions de treball de l'àmbit Camins. 
- 
-==== Estacions de treball Windows connectades al servei CaminsFiles ==== 
- 
-**Les estacions de treball Windows que estan connectades al [[https://caminstech.upc.edu/ca/serveis/caminsfiles|servei CaminsFiles]] connecten automàticament amb la cua d'impressió repro-canon**, en agafar del sistema del DominiCamins totes les dades necessàries per la seva configuració. En iniciar sessió per primera vegada connectarà amb la cua i apareixerà una finestra demanant permís per instal·lar els controladors del sistema, que cal acceptar: 
- 
-{{ :public:2018-04-25_12_50_25-provesmdt01_-_vmware_workstation.png?nolink |}} 
- 
-Un cop finalitzi, la impressora ja estarà configurada i apareixerà a l'apartat de impressores del sistema: 
- 
-{{ :public:2018-04-25_12_52_50-provesmdt01_-_vmware_workstation.png?nolink |}} 
- 
-==== Estacions de treball Windows no connectades al servei CaminsFiles, instal·lació automatitzada ==== 
-Els usuaris d'estacions de treball que no estiguin connectades al servei CaminsFiles hauran de configurar la cua repro-canon al seu sistema. Per fer això hem desenvolupat un petit programa que realitza tota la configuració, demanant a l'usuari el seu nom d'usuari de la UPC (habitualment nom.cognom). Aquest programa és compatible amb sistemes Windows 7 i superiors. 
- 
-Aquest programa és un fitxer .BAT que s'ha de descarregar [[http://caminstech.upc.edu/public/install-reproCanon.bat|des d'aqui]] i executar. En obrir-lo apareixerà una finestra on demanarà el nom d'usuari de UPC (la part del correu UPC davant de @upc.edu, habitualment //nom.cognom//): 
- 
-{{ :public:2018-04-25_13_11_45-provesmdt01_-_vmware_workstation.png?nolink |}} 
- 
-En introduïr-lo connectarà amb la impressora i demanarà permís per instal·lar la cua amb els controladors corresponents: 
- 
-{{ :public:2018-04-25_12_50_25-provesmdt01_-_vmware_workstation.png?nolink |}} 
- 
-Un cop acceptat, s'instal·larà i ja apareixerà com a impressora instal·lada a l'estació de treball. 
- 
-==== Estacions de treball Windows no connectades al servei CaminsFiles, instal·lació manual ==== 
- 
-Es pot configurar manualment la cua reproCanon a estacions Windows. Aquest procediment és alternatiu a l'automatitzat, i està indicat per si per algun motiu la instal·lació automatitzada (tant al CaminsFiles com mitjançant el programa de configuració automàtica) falla, o si l'usuari perfereix configurar manualment el seu sistema. 
- 
-El primer pas es guardar al sistema una credencial que permeti accedir al servidor on està la cua d'impressió. Per això, caldrà anar a l'administrador de credencials de Windows (amb l'eina de cerca, buscant //Credential Manager// o a //Control Panel// - //User Accounts// - //Credential Manager//): 
- 
-{{ :public:2018-04-25_13_38_58-provesmdt01_-_vmware_workstation.png?nolink |}} 
- 
-Allà crearem una nova credencial de Windows, fent servir //reprografia// com a contrasenya i l'usuari UPC com a nom d'usuari: 
- 
-{{ :public:2018-12-21_12_13.png?nolink |}} 
- 
-Un cop creada la credencial, establirem la connexió amb la cua, executant (botó dret a sobre de la icona de windows i seleccionant //Run//): 
- 
-  \\otis.repro-canon.upc.edu\repro-canon 
- 
-Com es pot veure a la imatge: 
- 
-{{ :public:2018-04-25_13_58_53-provesmdt01_-_vmware_workstation.png?nolink |}} 
- 
-Un cop clicat a //OK// el sistema demanarà permís per instal·lar els controladors adients i la cua d'impressió apareixerà amb la resta de cues d'impressió del sistema. 
- 
-==== Estacions de treball macOS ==== 
- 
-A diferència de les estacions de treball Windows, on el servidor proporciona el controlador d'impressió als clients, en Linux i macOS cal definir específicament el controlador per poder enviar documents a la cua. 
- 
-Així doncs, el procediment per instal·lar la cua d'impressió a macOS s'ha de fer seguint el manual que ens ofereix Canon, i que haurà de renovar el el moment que faci canvis en els controladors del servidor. El manual el podeu trobar en el següent enllaç: 
- 
-[[https://wiki.caminstech.upc.edu/lib/exe/fetch.php?media=public:upc_connexio_des_de_mac_v1.0_20160302.pdf|Connexió a la repro-Canon des de macOS]] 
- 
-{{ :public:repro-canon-macos_catalina.zip |Drivers MacOs catalina}}. 
- 
- 
- 
-==== Estacions de treball Linux ==== 
- 
-A diferència de les estacions de treball Windows, on el servidor proporciona el controlador d'impressió als clients, en Linux i macOS cal definir específicament el controlador per poder enviar documents a la cua. 
- 
-Així doncs, el procediment per instal·lar la cua d'impressió a Linux s'ha de fer seguint el manual que ens ofereix Canon, i que haurà de renovar el moment que faci canvis en els controladors del servidor. El manual el podeu trobar en el següent enllaç: 
- 
-[[https://wiki.caminstech.upc.edu/lib/exe/fetch.php?media=public:upc_connexio_des_de_linux_v1.0_20160302.pdf|Connexió a la repro-Canon des de Linux]] 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-{{tag>doc:manual status:draft}}