public:suport-gestio:mycitaprevia

Manual d'ús MyCitaPrevia Camins

MyCitaPrevia Camins és un servei que permet reservar cites per a tràmits presencials.

Aquest servei és accessible per a tothom a través de l'adreça https://mycitaprevia.upc.edu/camins/.

Hi ha diferents perfils d'usuari, segons les seves funcions i privilegis:

Accés com a Client (habitualment alumnes / PDI)

 • No requereix autenticació.
 • Permet realitzar cites per als serveis disponibles.

Accés com a usuari Proveïdor (habitualment personal PAS / és la figura del gestor )

 • La seva funció és atendre les cites.
 • Cal estar donat d'alta a l'aplicatiu i tenir els permisos corresponents (contactar amb els Serveis TIC UTGAC).
 • Requereix autenticació utilitzant les credencials UPC.
 • Permet visualitzar calendari de les cites assignades.
 • Permet realitzar altes / baixes / modificacions de les cites assignades.
 • Permet realitzar altes / baixes / modificacions de clients.

Accés com a usuari Secretari (habitualment personal PAS / és la figura del supervisor )

 • El rol Secretari pot supervisar a un conjunt de proveïdors, no pot atendre cites.
 • Cal estar donat d'alta a l'aplicatiu i tenir els permisos corresponents (contactar amb els Serveis TIC UTGAC).
 • Requereix autenticació utilitzant les credencials UPC.
 • Permet visualitzar calendari de les cites assignades als seus proveïdors.
 • Permet realitzar altes / baixes / modificacions de cites assignades als seus proveïdors.
 • Permet realitzar altes / baixes / modificacions de clients.

Per accedir com a Client a MyCitaPrevia Camins cal tenir en compte:

 1. No cal estar donat d'alta a l'aplicatiu
 2. No es requereix autenticació
 3. No cal disposar de compte UPC

El procediment a seguir és el següent:

 1. Sel·leccionar el servei en el que es vol sol·licitar cita prèvia
 2. Clicar dia i hora dessitjat
 3. Introduir dades personals
 4. Confirmació

El client rep un correu electrònic amb la informació de la nova cita.

Aquest correu, a més a més, conté un enllaç per tal que el client pugui cancel·lar la cita i/o donar-se de baixa de l'aplicatiu, de tal manera que s'eliminin totes les seves dades personals.

Per accedir com a Proveïdor a MyCitaPrevia Camins cal tenir en compte que:

 1. Cal estar donat d'alta a l'aplicatiu i tenir els permisos corresponents (contactar amb els Serveis TIC UTGAC).
 2. Es requereix autenticació amb les credencials UPC.

El procediment a seguir és el següent:

 1. Clicar al link inferior-central Entra
 2. Autenticar-se amb les credencials UPC

A continuació es detallen les funcionalitats de cada opció del menú:

En aquest apartat es visualitza el nostre horari d'atenció així com les cites que tenim assignades com a Proveïdor.

Les cites es poden editar o eliminar fent-hi clic a sobre. Qualsevol canvi que hi feu serà automàticament notificat al client via correu electrònic.

Botó +Cita: Permet crear noves cites. Cal tenir en compte que al crear una nova Cita, quan hagueu d'introduïr les dades del sol·licitant, si aquest ja existeix al sistema, l'haureu de sel·leccionar des del botó Selecciona (altrament us donarà error d'usuari ja existent). Si us apareix una llista llarga de clients podeu teclejar el seu correu electrònic al camp de text inferior per tal de cercar-lo. Per contra, si l'usuari no ha utilitzat mai el sistema de MyCitaPrevia, aleshores SI que haureu d'introduïr les seves dades a través del botó Nou. El sistema NO verificarà si la cita entra dins del període d'activitat, cal comprovar-ho manualment.

Botó +No disponible: Permet definir una franja horària en que excepcionalment no estarem disponibles per a atendre cites. El sistema NO verificarà si hi ha cites creades a la franja sel·leccionada, i per tant els usuaris no seran notificats. Cal comprovar-ho manualment. La nova franja es visualitzarà al calendari, i es podrà modificar o eliminar fent-hi clic a sobre. Aquesta funcionalitat pot afectar a la disponibilitat de serveis: quan un servei no té cap proveïdor disponible en una determinada franja horària, deixa d'estar visible i els clients no podran fer-ne reserves.

Botó Recarrega: Refresca la pantalla per tal de mostrar la informació actualitzada.

Permet consultar, afegir, editar, i eliminar clients (els clients es donen d'alta automàticament a l'aplicació quan realitzen una cita a través del formulari públic).

Per a consultar les dades d'un client simplement caldrà clicar-hi a sobre.

Un cop veiem les dades d'un client, podrem editar-lo o eliminar-ho clicant sobre el botó corresponent.

Per a afegir un nou client només cal clicar sobre el botó +Afegeix en qualsevol moment.

Cal tenir en compte que:

 • Si modifiquem les dades d'un client, el client NO rebrà cap correu electrònic al respecte.
 • Si creem un client nou, el client NO rebrà cap correu electrònic al respecte.
 • Si esborrem un client s'eliminaran automàticament les seves cites. Cal tenir en compte que el client NO rebrà cap notificació indicant que les seves cites han estat anulades.

A títol informatiu es mostren també les cites que el client té assignades amb nosaltres.

Ens permet modificar les nostres dades personals al sistema. Podem triar si volem rebre o no notificacions via correu electrònic de les cites que se'ns assignen (activar/desactivar botó Rep les notificacions).

El camp contrasenya s'ha d'ignorar ja que el sistema va lligat amb l'autenticació UPC.

Cliqueu aquesta opció per tal de sortir de la vostra sessió.

Per accedir com a Secretari a MyCitaPrevia Camins cal tenir en compte:

 1. Cal estar donat d'alta a l'aplicatiu i tenir els permisos corresponents (contactar amb els Serveis TIC UTGAC).
 2. Es requereix autenticació amb les credencials UPC

El procediment a seguir és el següent:

 1. Clicar al link inferior-central Entra
 2. Autenticar-se amb les credencials UPC

Les funcions disponibles per a l'usuari Secretari són les mateixes que per a l'usuari Proveïdor.

Les úniques diferències són:

 • L'usuari Secretari no atén cites, té un rol purament de supervisió. Per tant, no se li poden assignar cites.
 • L'usuari Secretari pot visualitzar el calendari i gestionar les cites dels seus Proveïdors. Per a canviar la visualització d'un Proveïdor a un altre simplement cal anar al Calendari i seleccionar el Proveïdor desitjat del desplegable superior esquerra.
 • L'usuari Secretari NO rebrà correus electrònics notificant les cites dels seus Proveïdors subordinats.
 • public/suport-gestio/mycitaprevia.txt
 • Darrera modificació: 2021/02/17 15:26
 • per jorge.ferrer.rodriguez