public:utgac-telefonia-fixa

eATIC: Front-office serveis TIC UPC (Telèfon 16213 o https://atic.upc.edu)

Autoritzadors: persones amb drets dins de l'eina del GN6 per autoritzar peticions del servei de UPCConnect.Telefonia IP

 • UTGAC: Isabel Sagués (URS) / Laura Fernández (USDI)
 • FLUMEN: Celia Claros / Ernest Blade

URS: Unitat de Recursos i Serveis
USDI: Unitat de Suport a Departaments i Instituts
USTIC: Unitat de Serveis TIC UTGAC

Gestor TIC: Gestiona la xarxa de comunicacions on es connecta el telèfon IP. A l'àmbit Camins segons l'edifici i la secció (veure Taula de gestors TIC de xarxes) poden ser:

 • USTIC - Centre Atenció a l'Usuari (CAU) - serveistic.camins@upc.edu
 • CIMNE - Miquel Alonso
 • UPCnet - eATIC - atic@upc.edu
 1. Usuari | USDI | URS sol·licita la nova línia mitjançant un tiquet a l'eATIC (https://atic.upc.edu).
  • S'especifica la unitat (DECA, ETSECCPB, UTGAC, FLUMEN), la secció, l'edifici, el despatx i el número de la roseta on anirà el nou aparell de telèfon.
 2. eATIC notifica i pregunta als autoritzadors per la sol·licitud amb un comentari en el tiquet i enviant un missatge.
 3. Autoritzador UTGAC|FLUMEN:
  • Rebutja la petició a través de comentari en el tiquet.
   • eATIC notifica a l'usuari que s'ha rebutjat la petició i tanca el tiquet.
  • Autoritza la petició a través de comentari en el tiquet.
   • eATIC si cal es posa en contacte amb el gestor TIC de la xarxa corresponen segons la secció i l'edifici (veure Taula de gestors TIC de xarxes) per informar de la roseta a activar i determinar el terminal a configurar.
    • Gestor TIC informarà si cal nou terminal o si ja es algun terminal reciclat disponible.
    • Gestor TIC fa les comprovacions i els canvis necessaris per activar la roseta en els equips de xarxa administrats (connectar roseta, configurar VLAN, activar POE) i notifica a l'eATIC a través del tiquet quan està fet.
   • eATIC crea la nova línia, aprovisiona el nou terminal IP (o el terminal existent), s'envia el nou terminal a l'usuari i li notifica que ja el pot connectar.
   • eATIC notifica a la Autoritzadors de la nova línia assignada a l'usuari.
   • Usuari rep el terminal, el connecta i ja hauria de funcionar.
   • eATIC pregunta i tanca el tiquet si tot és correcte.
 4. URS | USDI actualitzen dades de la nova línia N:\UTGAC-Telefonia i al Directori de l'Escola.
 1. URS | USDI sol·licita la baixa de la línia mitjançant un tiquet a l'eATIC (https://atic.upc.edu).
  • S'especifica la unitat (DECA, ETSECCPB, UTGAC, FLUMEN), la secció, l'edifici, el despatx i el número de la roseta on estava el telèfon si ja no es farà servir.
 2. eATIC si cal es posa en contacte amb el gestor de la xarxa corresponen segons la secció i l'edifici veure Taula de gestors TIC de xarxes per informar de la baixa de la roseta.
  1. Gestor TIC desconecta la roseta si cal en els equips de xarxa administrats i actualitzen les seves dades.
  2. eATIC dona de baixa la línia.
  3. eATIC tanca el tiquet.
 3. URS | USDI actualitzen dades de la línia donada de baixa a N:\UTGAC-Telefonia i al Directori de l'Escola.
 1. Usuari | USDI | URS sol·licita el canvi|modificació mitjançant un tiquet a l'eATIC (https://atic.upc.edu).
  • S'especifica la unitat (DECA, ETSECCPB, UTGAC), la secció, l'edifici, el despatx i el número de la roseta on està l'aparell actual i la unitat (DECA, ETSECCPB, UTGAC), la secció, l'edifici, el despatx i el número de la roseta nova on anirà el terminal.
 2. eATIC pregunta si cal a l'autoritzador (en el cas de moure línies entre diferents unitats) per la sol·licitud amb un comentari en el tiquet i enviant un missatge.
 3. Autoritzador UTGAC|FLUMEN:
  • Rebutja la petició a través de comentari en el tiquet.
   • eATIC notifica a l'usuari que s'ha rebutjat la petició i tanca el tiquet.
  • Autoritza la petició a través de comentari en el tiquet :
   • eATIC si cal es posa en contacte amb el(s) gestor(s) de la(es) xarxa(es) corresponent(s) segons la(es) secció(ons) i l'edifici(s) (veure Taula de gestors TIC de xarxes) per informar de la roseta a activar i la roseta a desconnectar.
    • Gestor TIC fa les comprovacions i els canvis necessaris per activar la roseta en els equips de xarxa administrats (connectar roseta, configurar VLAN, activar POE) i notifica a l'eATIC a través del tiquet quan està fet.
   • eATIC si cal aprovisiona el terminal IP actual amb la nova configuració i notifica a l'usuari que ja el pot connectar a la nova ubicació.
   • eATIC es posa en contacte amb el gestor de la xarxa de la roseta antiga per informar que ja es pot desconnectar (si no hi ha cap ordinador connectat) si així ho considera el gestor de la xarxa.
   • Usuari mou el terminal, el connecta a la nova roseta i ja hauria de funcionar.
   • eATIC pregunta i tanca el tiquet si tot és correcte.
 4. URS | USDI actualitzen dades de línia al Directori de l'Escola.
 1. Usuari de les Unitats UTGAC| ETSECCPB| DECA |FLUMEN posa un tiquet a l'eATIC (https://atic.upc.edu).
  • Ha d'especificar la secció si és del DECA (veure les seccions a la següent taula), l'edifici, el despatx i el número de la roseta.
 2. eATIC si cal autorització pregunta als autoritzadors per la sol·licitud amb un comentari en el tiquet i enviant un missatge.
  • Rebutja la petició a través de mail o comentari en el tiquet.
   • eATIC notifica a l'usuari que s'ha rebutjat la petició i tanca el tiquet.
  • Autoritza la petició a través de mail o comentari en el tiquet.
   • eATIC si cal es posa en contacte amb el gestor de la xarxa corresponen segons la unitat, secció i l'edifici (veure Taula de gestors TIC de xarxes).
    • Gestor TIC fa els canvis/comprovacions necessaris en els equips de xarxa administrats i notifica a l'eATIC a través del tiquet quan està fet.
   • eATIC envia notificació a l'usuari (i envia l'aparell a l'usuari configurat si s'ha demanat una nova línia).
   • eATIC envia notificació a l'autoritzador amb la confirmació en cas d'alta de nova línia, baixa o canvi d'assignació de línia a unitat.
   • eATIC pregunta i tanca el tiquet si tot és correcte.
EDIFICI SECCIÓ/UNITAT XARXA DE VEU (VLAN) GESTOR TIC XARXA
B0 FLUMEN (977) - Laboratori d'Hidràulica i Mecànica de Fluids 884 USTIC UTGAC
B1 ITT - DECA (751) - Infraestructures del Transport i Territori 888 USTIC UTGAC
B1 TEMC - DECA (751) - Tecnologia d’Estructures, Materials i Construcció 862 USTIC UTGAC
B2 UTGAC (171) - Unitat Transversal de Gestió de l’Àmbit de Camins 868 USTIC UTGAC
C1 MMCE - DECA (171) - Mecànica, Medis Continus i Estructures CIMNE
C1 TEMC - DECA (751) - Tecnologia d’Estructures, Materials i Construcció 862 USTIC UTGAC
C2 MAE - DECA (751) - Matemàtica Aplicada i Estadística 803 UPCnet
C2 LACAN (974) - Laboratori de Càlcul Numèric 803 UPCnet
C2 UTGAC (171) - Unitat Transversal de Gestió de l’Àmbit de Camins 868 USTIC UTGAC
C2 ETSECCPB (250) - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona 868 USTIC UTGAC
D1 EHMA - DECA (751) - Enginyeria Hidràulica, Marítima i Ambiental 864 USTIC UTGAC
D2 ETCG - DECA (751) - Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica 865 USTIC UTGAC
 • public/utgac-telefonia-fixa.txt
 • Darrera modificació: 2020/03/06 12:25
 • per josep.maria.jordana